nhan-vien-dieu-hanh-tour-du-lich

Nhân viên Điều hành tour du lịch

Bộ phận đóng vai trò chuẩn bị hậu cần chu đáo và đảm bảo cho tour diễn ra theo đúng lịch trình đó là Nhân viên Điều hành tour du lịch. Vậy cụ thể thì công việc và nhiệm vụ của của họ sẽ là gì? Mức lương ra sao?

Bộ phận đóng vai trò chuẩn bị hậu cần chu đáo và đảm bảo cho tour diễn ra theo đúng lịch trình đó là Nhân viên Điều hành tour du lịch. Vậy cụ thể thì công việc và nhiệm vụ của của họ sẽ là gì? Mức lương ra sao?

Both comments and trackbacks are currently closed.