nhieu-hoat-dong-giao-luu-quoc-te-danh-cho-sv-du-lich

Tin tưởng lựa chọn địa điểm tổ chức hội thảo từ UNWTO

Với sự nỗ lực của GS-TS Mo Chul Min cùng sự tâm huyết của các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Du lịch (HTi), các hoạt động đào tạo, trao đổi sinh viên và giao lưu văn hóa được triển khai vô cùng hiệu quả đã mang đến niềm hứng khởi mới ngay tại trường

Với sự nỗ lực của GS-TS Mo Chul Min cùng sự tâm huyết của các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Du lịch (HTi), các hoạt động đào tạo, trao đổi sinh viên và giao lưu văn hóa được triển khai vô cùng hiệu quả đã mang đến niềm hứng khởi mới ngay tại trường

Both comments and trackbacks are currently closed.