gia-quyet-tinh-huong-cho-khach-hang

Khiếu nại về dịch vụ thường ở thái độ của nhân viên hoặc ở thời gian phục vụ

Nhân viên cũng như quản lý cần biết cách xử lý tình huống bán hàng một cách nhẹ nhàng bằng lời nói, mong khách hàng thông cảm và phục vụ tạm thời bằng các món ăn nhẹ để kéo dài thời gian

Nhân viên cũng như quản lý cần biết cách xử lý tình huống bán hàng một cách nhẹ nhàng bằng lời nói, mong khách hàng thông cảm và phục vụ tạm thời bằng các món ăn nhẹ để kéo dài thời gian

Both comments and trackbacks are currently closed.