hoc-psu-tai-dh-duy-tan

học quản trị nhà hàng du lịch tại đh duy tân

Đại học Duy Tân ( DTU) đã triển khai đào tạo ngành Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng cho xã hội những nhân tài ngành Quản Du lịch và Nhà hàng chất lượng với sứ mệnh đưa Việt Nam vươn tầm thế giới

Đại học Duy Tân ( DTU) đã triển khai đào tạo ngành Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng cho xã hội những nhân tài ngành Quản Du lịch và Nhà hàng chất lượng với sứ mệnh đưa Việt Nam vươn tầm thế giới

Both comments and trackbacks are currently closed.